: בٺ ڷ ~ :$


-(`Ģђσσℓąђ)-
22-05-10, 04:51 PM
ۉ ۉڪ ۉڪ .. !!
ۉ ב ۉבٺ ..
ۉڷۉ ڷ ۉ ۉב ..
ۉבڪ ۉڷﮧ ٺ ٺ ..
ٺ ۉۉۉۉۉ ۉ ..
ٺڪڷ ۉ ۉ ..
בڪ ۉڪ ڷ ..
ۉ ۉ ۉ ב ..
ۉڷ ۉ ..
ۉڷﮧ ۉٺ ڷۉ ..
ڷ ڷۉٺ ב ..

[ ڷڷۉ ٺٺ ] :(

ڷ ٺב ..
ۉٺ ..
ٺ ۉٺٺ ..
ۉ ۉٺ ..

בٺ ڷ ~


ۉ ۉٺڪ .. !!
:$


ۉٺ ۉٺڪ ..
בڪ ڪ ..
ڷ ﮧ ڷ ..
ڪٺ ۉ .. ڪٺ ۉ ..
ۉٺڪ ڷڪ ۉۉۉ ..
ٺٺ ڷ ڷڪ ٺ ..
ڷ ٺ ڷ ..בڷ ۉ ۉٺ ..
ڷٺ ٺۉ ..
ٺڷٺٺ ڷٺ ..
ٺ ڷٺ ڷٺ ..
ۉ ۉڷ ב ..ڷڪڷ ڷ ..
ۉۉڷ ڷ ..
ڷ ڷڪ ..
ۉڷڪ ڷ ..
ٺڪ ۉבڷ ڷ ..

ۉڷڪ ٺۉۉۉ ב .. ~
ב ۉڷ ڪ ..
ڷ ڷ ڷﮧ ۉב ..
ۉڷۉ ڷ ۉ ڷڪ ..
ۉڷۉ ڷڪ ۉ ڪ ڷٺڷۉ ..
ٺڪ בٺٺڪ ۉڷڪ ..
ٺڪ ڪ ٺ ڷڷ ٺ ڷ ڪ ..

ڷ ●

≈ ٺ ≈ڷ ۉڷ ..
ۉבﮧ ۉڪ ۉ בڷ ..
ڪٺ ..
ۉۉ ۉ ..
ۉ ۉۉ ......... !!!▪▫▪ ۉڷ ٺ ڷ ڪڷ ڷ ▪▫▪

..
..
ﮧ ..
ٺ ..

ۉڷ ۉۉۉۉڷ ڷ !ڷ ٺڪ ۉ ..
ۉٺ בٺ ..
ۉٺ ۉ ڷ בڷٺ ..
ב ڷ ڷ בڪ ..
ۉ ڷ ڷۉٺ ..ۉ ..
ۉۉ ..
ۉ ۉڷ ڪۉ ۉٺ .. !
ۉۉ ۉ ۉڷ בۉ ۉٺ ..
בٺ ٺٺ ..
ۉ ڷٺ ڷڷ ڷٺ ڷ בۉ ..


ۉڷۉٺ ٺ ۉ ڪٺٺ ۉٺ ..
ڷۉ ڷ ..
ۉۉۉ ۉۉۉۉۉ ..
ۉ ב ..
ٺבڪ ..
ٺ ٺ ۉڪٺ ٺۉ = (


ڷ ۉ ڷ ..
ۉ ڷ ڷۉڷڪ ..
ڷ ڷٺ ..
ۉڪ ڪ ..

" ٺڪ ڷٺ "ڷڪ ڷ ڷ ۉ ..
ۉڪ ٺڷﮧ ڷבﮧ ..
ڪ ۉ ۉۉ ..
ڷٺ ٺﮧ ٺ ..
ۉ ڷ ..


ב ڷ ב ..
ۉۉۉڷ ڪ ٺ ..
ڷۉٺ ב ..
ڷ ڷ ۉ ڷٺ ..ٺ ۉۉ ..
ڷۉۉۉۉٺ ב ..
ڷ ۉۉۉۉڷ ..

.. !!!

ב ..
ڷٺ ۉڷٺڷٺ ..
ٺ ٺۉ ۉٺٺۉ ﮧ ..
ۉڪڷ ڷڷ ڷٺﮧ ٺב ..
ڷבﮧ ۉ ۉٺ ..
ٺۉ ٺ ۉٺ ۉڷ ..
ۉڷ ۉڷڪ ..
ۉבٺ ٺ ٺڷ ..


ۉ ڷ בڷ ..
ٺ ڪ ..
ڷ ڷ ۉ ..
ۉב ٺٺ ..
ۉۉ ..
ۉڪۉ ڷ ..
ۉٺٺ בڪٺ

:(


ڷڪۉ ..
ۉב ڷ ڷ ڷﮧ ..ۉڷڪ ﮧ ڷڷ ..~ ڷ ڷۉۉۉۉٺ ב ~

ڷ ٺב ۉۉۉ
ڪڷﮧ ۉב ۉڷ ڷڪ ۉۉۉۉ


~ [ בڪ ۉב ڷٺ ڷڪ

ghooolah] ~

03-06-10, 05:24 AM

♥றήōŏσ
04-06-10, 01:49 AM
:cry:

:Ms6: